« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek
Mw. Kaiser voert als praktijkondersteuener specifieke taken voor de huisarts uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Zo kan zij intensief patiënten begeleiden met chronische longproblemen, suikerziekte en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Zij draagt zorg voor de longfunctietesten en ook voor het maken van hartfilmpjes en het meten van doorbloeding van de bloedvaten. 

Praktijkondersteuner Ouderen
Mw. Sieffers coördineert de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Zij legt huisbezoeken af en heeft overleg met de huisarts/specialist ouderen geneeskunde, familie, thuiszorg, maatschappelijk werk en dementie consulente. Dit allemaal om maximale zorg aan ouderen te bieden.

Praktijkondersteuner GGZ
Dhr. Verstralen begeleidt patiënten met psychische en maatschappelijke problemen. Zij heeft veel ervaring vanuit de GGZ en kan met deze ervaring met u het probleem analyseren en kijken wat de beste behandeling is. De kosten vallen onder de basisverzekering en worden volledig vergoed.