« terug naar vorige pagina

Praktijknaam en logo

Onze praktijk is gebouwd op de plek waar eerder de Johannes de Doper kerk heeft gestaan. Vanaf het begin hebben wij een speciaal gevoel over deze bijzondere plek; een stukje gewijde grond, welke kan bijdragen aan heling van mensen.

De naam Aequilan (spreek uit:”Ekwilan”) is samengesteld uit drie delen, namelijk:

  • Aqua = water, wat verwijst naar levenswater, water als stromende energie en naar De Doper, symbool voor leven-gevende bron, symbool voor vitaliteit.
  • Equilibrium = evenwicht, balans, omdat een voorwaarde voor gezond en vitaal zijn is, dat de mens zo optimaal mogelijk in balans is, dat lichaam, ziel en geest in evenwicht zijn.
  • Elan = geestdrift, verwijzend naar het enthousiasme waarmee wij ons vak uitoefenen en op de nieuwe locatie ons werk voortzetten

In het logo vindt u de naamsbetekenis terug, in de aqua blauwe kleur, het yin/yang symbool en de vurige zonnestralen. In het yin/yangsymbool, wat vanuit de Oosterse Geneeskunde

 komt, waar men gewend is te kijken naar de hele mens, naar in balans blijven en ziekte voorkomen door gezonde leefwijzen, gezonde voeding, ontstressen, etc., vindt u ook de aesculaap, de slang, die de klassieke (of westerse) geneeskunst symboliseert, waar we geleerd kregen diagnosen te stellen en klachten te behandelen op basis van wetenschappelijk aangetoonde effecten.

De combinatie van beide symbolen verwijst naar het feit, dat wij klassiek geneeskundig zijn opgeleid en vanuit die visie ons vak uitoefenen, maar tevens openstaan voor een bredere kijk op ziekte en gezondheid en benadering vanuit verschillende invalshoeken Met aandacht voor de hele mens (holistische geneeskunde).