« terug naar vorige pagina

Geheugenonderzoek

Doel van het onderzoek
MMSE staat voor “Mini-Mental State Examination”. Bij oudere mensen kan het voorkomen dat het geheugen hen in de steek laat. Soms wordt dit door henzelf opgemerkt, soms ook door de omgeving. Het is mogelijk dat de huisarts dan vraagt een onderzoek naar de geheugenfunctie te laten doen door de praktijkondersteuner.

Het onderzoek
Deze test, de MMSE, bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen, waar een puntenscore aan verbonden wordt.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De uitslag hiervan kunt u op een later tijdstip met de huisarts bespreken. Het gaat dan meestal om de vraag of er wel of geen aanwijzingen zijn voor de ziekte dementie.

Verdere informatie
Kijk voor meer informatie over dementie bij Patiëntenbrieven van het Nederlands Huisartsen Genootschap of kijk op www.dementie.nl