« terug naar vorige pagina

Longfunctie onderzoek

Doel van het onderzoek
Bij longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

Voorbereiding
Met behulp van onderzoek wordt zowel de longinhoud bepaald als de hoeveelheid lucht die u hard en snel kunt uitademen. Hiermee wordt de mate van vernauwing van de luchtwegen bepaald. Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is.

Graag alle medicijnen die u gebruikt meenemen.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten

  2. Een blaastest

Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten en wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner.

Uw longmedicijnen en het onderzoek
Indien u voor een longfunctie komt en u gebruikt inhalatiemedicatie overleg dan met de praktijkondersteuner of u deze kunt doorgebruiken of tijdelijk dient te staken ten behoeven van het onderzoek.