« terug naar vorige pagina

Schriftelijk gemachtigde

Ik wil iemand machtigen

Alle werknemers van Huisartsenpraktijk van der Windt hebben een beroepsgeheim waardoor ze niet zomaar medische gegevens van een patiënt (16 jaar en ouder) aan anderen kunnen verschaffen. Wordt een medewerker benaderd met het verzoek om gegevens te verstrekken over een van de patiënten dan moet hij/zij dat in beginsel weigeren. De patiënt of diens vertegenwoordiger kan de praktijk van het beroepsgeheim ontheffen door toestemming te geven bepaalde informatie wel aan derden te verstrekken.

Zie ook ons privacyregelement voor meer informatie over ons beroepsgeheim.

 

Machtigen

U kunt één of meerdere personen machtigen om informatie over u op te mogen vragen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uitslagen op te vragen
  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uw brieven of uw medisch dossier op te komen halen
  • U bent zelf niet in de mogelijkheid om uw afspraak te checken

Download het formulier hier!

Om iemand te kunnen machtigen kunt u een formulier invullen. Deze kunt u samen met een kopie van uw legitimatie inleveren bij de assistente op de praktijk. Denkt u er aan dat als u dit formulier bij ons inlevert, dit voor onbepaalde tijd geldt. Mocht u de machtiging ongedaan willen maken, neemt u dan contact op met de praktijk en lever een nieuw formulier in.