« terug naar vorige pagina

OPEN eerstelijn

Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Online inzage is cruciaal om samen beslissen te kunnen nemen. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens.

Elektronische toegang tot uw medisch dossier
Bijna iedereen komt weleens bij de huisarts. De huisarts doet onderzoek, geeft advies, en soms krijgt u medicijnen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten online hun medisch dossier van de huisarts bekijken. Gewoon thuis via uw eigen telefoon of computer, nadat u veilig bent ingelogd.

Wilt u teruglezen wat de huisarts gezegd heeft? Dat kan online! Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld bekijken:

  • uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek

  • het advies van uw huisarts

  • een lijst met uw medicijnen

  • uw allergieën

U beschikt over meer informatie, waardoor het makkelijker wordt om samen met uw huisarts te praten over uw eigen gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, kunt u inloggen via onder andere Mijngezondheid.net.